Vải và Da nghiệp

Ứng dụng Công nghệ Laser trong vải và Công nghiệp Da


Như chúng ta đều biết, vải và ngành da đang ngày càng có nhiều bằng cách sử dụng máy cắt laser và máy khắc laser để cắt cắt mảnh vải hoặc khắc mô hình rỗng cụ thể hoặc hình dạng. Đối với một số loại vải dày và da, ví dụ, vải denim, nó cũng có thể được đánh dấu một số biểu tượng hoặc các mẫu bằng máy khắc laser.
Công nghệ Laser là rộng rãi ứng dụng để cắt khắc & đánh dấu vải và ngành da hiện nay.

chế biến các máy Laser là phù hợp hơn, hiệu quả. Điều này sẽ đảm bảo tính nhất quán chất lượng lô giống nhau của các sản phẩm và tiết kiệm chi phí lao động nhiều trong thời gian dài.