Chính xác nội Laser Cắt bằng máy cắt Laser


Theo sự phát triển công nghệ cắt laser, có nhiều loại khác nhau tủ chính xác có thể được xử lý bởi Máy cắt laser. ví dụ, tủ điện, tủ máy, đồ nội thất khối kim loại, đồ gỗ tủ gỗ, vv Hãy xem một số hình ảnh tủ mà xử lý bởi Máy cắt laser như sau.

 

Precision Cabinet Laser Cut by Laser Cutting Machine

 

Laser Cutting Cabinet

 

Wood Cabinet Cut by Laser Cutting Machine