Laser Marking Khắc trên Thiết bị điện


Một số thiết bị điện và các thành phần cần phải được in hoặc khắc với một số từ hoặc logo, vv Cách truyền thống là bởi in ấn màn hình hoặc phay CNC. Nhưng bây giờ, tất cả những in ấn, đánh dấu, và khắc có thể được thực hiện bởi một laser đánh dấu máy khắc. Và Nó không tiêu thụ mực và bảo vệ môi trường hơn.

Laser Marking Engraving on Electric Apparatus
Laser Marking on Electric Apparatus